arenalogo.png

Etični kodeks

Družba Arena sport d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: Družba), ki jo zastopa direktor Andrej Hribovšek, kot izdajatelj tematskih televizijskih programov, medijev ARENA SPORT 1, ARENA SPORT 2, ARENA SPORT 3, ARENA SPORT 4 in ARENA eSPORT, dne 7. 9. 2020 sprejema sledeči

PROGRAMSKI ETIČNI KODEKS

 

1. UVOD

S tem kodeksom Družba določa interna vsebinska in etična merila za predvajanje programskih vsebin. 
 

2. PREDMET KODEKSA

Ta kodeks določa merila za predvajanje programskih vsebin na televizijskih programih, ki jih izdaja Družba ter postopke za obravnavanje pritožb gledalcev. 
 

3. PRIPRAVA PROGRAMSKIH VSEBIN LASTNE PRODUKCIJE

Družba pri pripravi programskih vsebin, nastalih v lastni produkciji kot tudi pri predvajanju drugih programskih vsebin dosledno upošteva veljavne predpise in podzakonske akte, zlasti Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11 in 84/15) in Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - UPB, s sprem.), kot tudi Splošni akt o zaščiti otrok in mladoletnikov v televizijskih programih in avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo (Uradni list RS, št. 84/13) in Pravilnik o določitvi akustičnega in vizualnega opozorila ter vizualnega simbola za programske vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike (Uradni list RS, št. 50/14),  v vsakokrat veljavni obliki. 
 

4. VSEBINSKE OMEJITVE

Družba kot izdajatelj tematskih televizijskih programov ARENA SPORT 1, ARENA SPORT 2, ARENA SPORT 3, ARENA SPORT 4 in ARENA eSPORT predvaja športno programsko vsebino. 

V televizijskih programih, ki jih izdaja Družba se ne predvaja programskih vsebin, ki bi lahko resno škodovale ali ki utegnejo škodovati telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju otrok in mladoletnikov, zlasti ne takšnih vsebin, ki vsebujejo pornografijo ali neupravičeno prikazujejo nasilje oziroma vsebujejo prizore nasilja, zmernega nasilja ali seksualnosti.
 

5. REŠEVANJE PRITOŽB

Družba bo pritožbe gledalcev obravnavala posamično, v roku 15 dni od prejema pritožbe. Pritožbo bo obravnaval svet, ki je sestavljen iz direktorja Družbe, urednika programa in enega delavca ali pogodbenega sodelavca Družbe. Pritožniku bo odgovor na pritožbo posredovan pisno v roku 15 dni od obravnave pritožbe. 
 

6. VELJAVNOST KODEKSA

Ta kodeks začne veljati z dnem, ko ga podpiše direktor Družbe in se objavi na spletni strani www.tvarenasport.si 
        

__________________
Andrej Hribovšek
direktor
Arena sport d.o.o.

Ljubljana, dne 7. 9. 2020

© 2020 - 2024 Copyright. Arena Sport Slovenija
SID: 1-1
Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo vsebine. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Več - V redu
Ti piškotki so nujni za pravilno delovanje spletnega mesta in njegovih osnovnih funkcionalnosti. Uporabnikom omogočajo delovanje osnovnih spletnih storitev ter zagotavljajo učinkovito uporabniško izkušnjo.
Piškotki družabnih omrežij omogočajo deljenje vsebin in povezovanje s prijatelji na družabnih omrežjih.
Napredna spletna analitika nam omogoča, da spremljamo uporabo spletne strani ter jo tako izboljšujemo in nadgrajujemo.